Undervisning

UNDERVISNINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al undervisning tager afsæt i Undervisningsministeriets fællesmål og leder eleverne frem til afsluttende prøve i dansk, matematik, engelsk, naturfag og idræt. Du kan finde Undervisningsministeriets Fællesmål her

 

Gennem skoleåret evalueres eleverne løbende, så det til stadighed er muligt at udfordre dem respektfuld og passende, lige hvor de er, så de får lyst og mod på mere.

 

Undervisning og skolekultur sigter på såvel barnets faglige og personlige udvikling som barnets sociale dannelse.

 

I undervisningen er dialog, samarbejde og viden grundlaget for udvikling af tanken, kreativiteten og argumentet.

 

I undervisningen er børnene undersøgende; de eksperimenterer, filosoferer, bruger deres fantasi og søger forklaringer og sammenhænge.

 

I undervisningen er førstehåndsoplevelser, både i og uden for skolen af stor betydning. Kroppen og sanserne bliver udfordret; det gør indtryk og fremmer børnenes virkelyst og fordybelse.

 

Undervisning og skolekultur styrker og udvikler børnenes evne til at være skabende i skrift og tale, i musik og billeder, i bevægelse og teater.

 

Undervisningen foregår både indendørs og udendørs. Vi bruger naturen og nærområdet i alle fag. Vi er placeret i et af Danmarks smukkeste områder, med vand og skov lige ved døren. Det er derfor naturligt, at dette er omdrejningspunktet for skolen. Vi vil ligeledes bruge naturen og nærområdet til at synliggøre matematiske problemstillinger, udføre idrætsaktiviteter, arbejde med fysik, kemi, geografi og historie. Vi udforsker, opfinder og eksperimenterer i og med naturen og lokalområdet.

 

I alle gængse fag er der en tilrettelagt plan fra "ferie til ferie", med underemner, som interesserer eleverne her og nu.

Der udarbejdes læringsplaner, som inddrager de forskellige fag indenfor de vedtagne emner. Der er således mulighed for interesseorienteret læring med større skoleglæde for eleverne til følge.

 

Der er ikke et fast årligt skema, men en overordnet plan pr 2-3. mdr. Eleverne ved, hvad de skal hver dag, men læring i de forskellige fag kan flyde sammen, og det er ikke nødvendigvis inddelt i dansk, engelsk o.lign. Det er lærernes opgave at inddrage de forskellige fag ift. emnet.