SFO Myggen

SFO MYGGEN

 

SFO 'Myggen' er et pasningstilbud uden for skolens åbningstid for elever fra 0-3. klassetrin.

 

Åbningstider:

SFO Myggen er åben fra kl. 07.00-08.10 og igen fra kl. 13.15-16.30. Fredag til kl. 16.00.

Om morgenen kl. 07-07.30 serveres morgenmad, hvis eleven ikke har spist hjemmefra fx havregryn/cornflakes, en kop the m.m..

Om eftermiddagen serveres et eftermiddagsmåltid fx boller, rugbrød, frugt og grønt eller mad, som eleverne har tilberedt over bål ved eftermiddagssamlingen kl. 14.00.

 

Lukkedage 2018:

SFO Myggen følger de samme lukkeuger som Næstved Kommune. SFO Myggen og skolen er desuden lukket på helligdage, mellem jul og nytår, de tre dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt Grundlovsdag. Ved få tilmeldte elever til SFO kan varsles flere lukkedage.

 

Juleferie: 22., 28., 29., december 2018 samt 2. januar 2019

Påskeferie: 13 april 2019 - 22. april 2019

Kristi Himmelfartsferie: 30. maj - 31. maj 2019

Grundlovsdag 5. juni 2019

Sommerferie: Uge 29-30-31 2019.

 

Priser:

SFO: kr. 525,- pr. mdr. i 12 mdr.

Vi opfordrer til, at alle elever til og med 3. klasse benytter SFO'en, da der vil være spændende aktiviteter, som styrker fællesskabet.

OBS: Priserne indeksreguleres hvert år pr. 1 januar.

 

Udmeldelse:

Udmeldelse af SFO: Løbende måned + 3 måneder. Hvis eleven udmeldes af skolen og benytter sin ret til at "gå op" de sidste 3 måneders forudbetalte skolepenge, skal der betales til SFO i udmeldelsesperioden. Udmeldelse af SFO skal ske skriftligt til info@kmps.dk

 

Sommerskole:

Det er vores ønske på sigt at arrangere sommerskole SFO Myggen i sommerferien uden for lukkeperioden. Vi er dog kun i tænketank omkring dette, men vores mål er, at SFO kan arrangere ugekurser/sommerskole med forskellige emner.

Tanken er, at udefrakommende børn kan tilmelde sig sommerskolerne på Karrebæksminde Privatskole: fx. Læsehest i det fri, Redskabsmatematik, Turist i Karrebæksminde, Sommerdans for drenge og piger, Eventyret om møllersønnen, sejlerskole mv. mod betaling. Sommerskolen varierer fra år til år afhængigt af, hvilket personale der byder ind og med hvilke ideer.

 

Privatskolens egne børn tilmeldt SFO kan frit benytte sig af tilbuddene over sommeren. Der arrangeres ikke alternative pasningstilbud.