SFO Myggen

SFO OG KLUB MYGGEN

 

SFO og klub 'Myggen' er åben for alle skolens elever. Der vil både være selvvalgte aktiviteter, men også fællesaktiviteter.

 

Udmeldelse

Udmeldelse af SFO/Klub: Løbende måned + 1 måned. Udmeldelse skal skriftligt til info@kmps.dk

 

Sommerskole:

Det er vores ønske, at dette arrangeres første gang fra 2017.

SFO/KLUB er i sommerferien arrangeret som ugekurser/sommerskole med forskellige emner.

 

Udefrakommende børn kan tilmelde sig Sommerskolerne på Karrebæksminde Privatskole: fx. Læsehest i det fri, Redskabsmatematik, Turist i Karrebæksminde, Sommerdans for drenge og piger, Eventyret om møllersønnen, sejlerskole mv. mod betaling. Nærmere information følger.

 

Privatskolens egne børn kan frit benytte sig af tilbuddene over sommeren. Der arrangeres ikke alternative pasningstilbud.

 

Sommerskolen varierer fra år til år afhængigt af, hvilket personale der byder ind og med hvilke ideer.

 

Lukkedage 2017:

SFO/Klub Myggen holder lukket i uge 7, da alle forældre har meldt tilbage, at eleverne enten holder ferie eller har alternative pasningsmuligheder i uge 7.

Fredag den 3. marts 2017 lukker Myggen kl. 14:00, pga. pædagogisk dag.

I gøres også opmærksomme på, at Myggen holder lukket i de 3 dage før påske (10/4, 11/4, 12/4) og dagen efter Kr. Himmelfartsdag (26/5) – se venligst mere information på skolens hjemmeside.

Myggen (SFO/KLUB) holder lukket i ugerne 29 - 30 – 31. Dette er samme lukkeuger som Næstved Kommune.