Projekter

PROJEKTER

Alle skal lære at svømme

Vi er stolte over at fortælle, at vi igen kan tilbyde Open Water svømmeundervisning (i havet). Undervisningen er en del af skolens deltagelse i det landsdækkende forskningsprojekt 'Alle skal lære at svømme' (TrygFonden, Dansk Svømmeunion og Syddansk Universitet), hvor skoler fra hele landet er repræsenteret. Vi er gået med i projektet ud fra et ønske om at bruge vores naturskønne omgivelser ved hav og fjord som en del af undervisningen, og ikke mindst for at lære vores elever glæden ved at kunne færdes sikkert i, ved og på vandet.

Friluftsliv i skolen

 

Karrebæksminde Privatskole var i skoleåret 2017/18 med i landsdækkende projekt 'Friluftsliv i skolen'.

Friluftsrådet startede et nyt projekt, der skulle understøtte mere friluftsliv, bevægelse og udeaktivitet i skolen. 15 skoler fordelt over hele landet var udvalgt, som fokusskoler til projektet, og Karrebæksminde Privatskole var en ud af syv skoler på Sjælland, der var med.

Det overordnede mål med projektet var, at der gennem friluftsliv skabtes øget læring, bedre sundhed, trivsel og naturforståelse blandt elever i den danske grundskole. Friluftsrådet ønsker, at flere elever i grundskolen får mere og bedre undervisning i friluftsliv. For at opnå dette vil Friluftsrådet understøtte friluftsliv i idrætsundervisningen og i den understøttende undervisning i grundskolen. Det er særligt her Friluftsrådet ser friluftsliv kan spille en central rolle i forhold til Forenklede Fælles Mål i faget Idræt og i trivselsdagsordenen i den understøttende undervisning. Med afsæt i de nye målsætninger for grundskolen som følge af folkeskolereformen vil projektet bringe mere undervisning ud af klasseværelset og anvende friluftsliv som en del af en varieret skoledag.

 

Som fokusskole forpligtede Karrebæksminde Privatskole sig til at:

•Deltage med lærere og pædagoger i workshops arrangeret af Friluftsrådet

•Afprøve undervisningsforløb i Understøttende Undervisning og idræt

•Oprette valgfag i friluftsliv

•Gennemføre forløb om natur- og udeliv i faget Idræt på et niveau, så eleverne kan gå til afgangsprøve i faget Idræt, såfremt det indgår i udtrækket.

•Opgive natur- og udeliv som indholdsområde, såfremt at klassen trækker faget Idræt ved udtræk i den naturvidenskabelige fagpulje

•Afholde friluftslivsdag for hele skolen

•Deltage i opbygningen af lokale samarbejder og vidensopbygning

 

Friluftsrådet stod for udarbejdelse af undervisningsmaterialer, workshops og kompetenceudvikling, og erfaringerne fra projektperioden bliver i skoleåret 2018/19 videreformidlet til landets øvrige skoler, bl.a. gennem 15 regionale seminarer om implementering af friluftsliv i skolen.

 

 

Læs mere om projektet på www.friluftsliviskolen.dk og følg projektet på Facebook.