Projekter

PROJEKTER

Alle skal lære at svømme

Vi er stolte over at fortælle, at vi igen kan tilbyde Open Water svømmeundervisning (i havet). Undervisningen er en del af skolens deltagelse i det landsdækkende forskningsprojekt 'Alle skal lære at svømme' (TrygFonden, Dansk Svømmeunion og Syddansk Universitet), hvor skoler fra hele landet er repræsenteret. Vi er gået med i projektet ud fra et ønske om at bruge vores naturskønne omgivelser ved hav og fjord som en del af undervisningen, og ikke mindst for at lære vores elever glæden ved at kunne færdes sikkert i, ved og på vandet. Følg med i skolens deltagelse i projektet her på siden og på Facebook.

Skolehaver

 

Personalet har været afsted på et efteruddannelses forløb med fokus på pædagogisk praksis og fagintegration i skolehaver ud fra . Vi har allerede taget de første spadestik til skolens nye køkkenhave, og glæder os til at se haven vokse.

Skolehaven udspringer fra 'Fra haver til maver' undervisningskonceptet. Skolehaven er et nyt, fagligt klasseværelse. Når børnene sår, høster og laver mad af deres egne grøntsager, bruger de geometrien til at måle havestykker, de tæller og deler frø, og de læser opskrifter og staver sig igennem grøntsagsnavne.

 

Formålet med Haver til mavers kulinariske skolehave:

  • At give børn bedre jordforbindelse.
  • At give skoleelever en forståelse af deres egen betydning for samspillet mellem dyrkning, madlavning og den havenære natur.
  • At være et faglokale under åben himmel på samme niveau som gymnastiksalen, fysiklokalet og madkundskabskøkkenet.

 

Forskere ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet konkluderer, at trivsel og sociale kompetencer er hele grundlaget for, at skolehaven kan noget andet end de traditionelle klasseværelser. Den tætte kontakt til natur, dyrkning og mad er afgørende for den enkelte elevs velbefindende og sundhed.

Friluftsliv i skolen

 

Karrebæksminde Privatskole er med i landsdækkende projekt 'Friluftsliv i skolen'.

Friluftsrådet starter et nyt projekt, der skal understøtte mere friluftsliv, bevægelse og udeaktivitet i skolen. 15 skoler fordelt over hele landet er udvalgt som fokusskoler til projektet, som startede i skoleåret 2017/2018, og Karrebæksminde Privatskole er en ud af syv skoler på Sjælland, der er med.

Det overordnede mål med projektet er at der gennem friluftsliv skabes øget læring, bedre sundhed, trivsel og naturforståelse blandt elever i den danske grundskole. Friluftsrådet ønsker, at flere elever i grundskolen får mere og bedre undervisning i friluftsliv. For at opnå dette vil Friluftsrådet understøtte friluftsliv i idrætsundervisningen og i den understøttende undervisning i grundskolen. Det er særligt her Friluftsrådet ser friluftsliv kan spille en central rolle i forhold til Forenklede Fælles Mål i faget Idræt og i trivselsdagsordenen i den understøttende undervisning. Med afsæt i de nye målsætninger for grundskolen som følge af folkeskolereformen vil projektet bringe mere undervisning ud af klasseværelset og anvende friluftsliv som en del af en varieret skoledag.

 

Som fokusskole forpligtede Karrebæksminde Privatskole sig til at:

•Deltage med lærere og pædagoger i workshops arrangeret af Friluftsrådet

•Afprøve undervisningsforløb i Understøttende Undervisning og idræt

•Oprette valgfag i friluftsliv

•Gennemføre forløb om natur- og udeliv i faget Idræt på et niveau, så eleverne kan gå til afgangsprøve i faget Idræt, såfremt det indgår i udtrækket.

•Opgive natur- og udeliv som indholdsområde, såfremt at klassen trækker faget Idræt ved udtræk i den naturvidenskabelige fagpulje

•Afholde friluftslivsdag for hele skolen

•Deltage i opbygningen af lokale samarbejder og vidensopbygning

 

Friluftsrådet står for udarbejdelse af undervisningsmaterialer, workshops og kompetenceudvikling, og erfaringerne fra projektperioden skal i det efterfølgende skoleår videreformidles til landets øvrige skoler, bl.a. gennem 15 regionale seminarer om implementering af friluftsliv i skolen.

 

 

Læs mere om projektet på www.friluftsliviskolen.dk og følg projektet på Facebook.