Personale

Konstitueret skoleleder Ulla Madsen (uma@kmps.dk)

 

Ulla Madsen, 46 år og uddannet folkeskolelærer. Oprindeligt fra Hirtshals, men flyttede til København i 1994 og har de sidste 17 år arbejdet indenfor specialskoleområdet.

"Jeg flyttede i sommeren 2017 til Menstrup tæt på Karrebæksminde. Jeg "faldt" over denne skønne lille skole og min søn startede på skolen i aug. 2017. Siden har jeg arbejdet som støtte- og sproglærer på Karrebæksminde Privatskole. Fra start oktober 2018 har jeg fungeret som konstitueret skoleleder på KMPS.

Jeg har påtaget mig, at samle personalet om fokus på faglighed, herunder evalueringsmetoder af fagligheden hos eleverne. Desuden vil jeg, i den periode jeg skal fungere som konstitueret leder, forsøge at optimere og benytte de støttepersoner, som er tilknyttet elever og grupper bedst muligt. Dette har jeg god erfaring med fra tidligere."

 

Skolesekretær Thea Daugbjerg (sekr@kmps.dk)

 

Thea er skolens sekretær og som oftest hende, du bliver budt velkommen af i telefonen. Thea har ca. 20 års erfaring inden for kontorfaget og på et advokatkontor:

 

"Jeg har været så heldig, at være med til at skabe denne skole, blandt inspirerende mennesker, som ligesom jeg selv brænder for det. Det er mit store ønske, at vores elever får eller beholder deres lyst til at lære hele vejen igennem skoletiden, så de klarer sig godt fagligt og socialt i deres voksenliv. Det er vigtigt for mig, at eleverne føler sig hørt og respekteret".

 

Klasselærer i indskolingen Trine Carøe (tca@kmps.dk)

 

Trine varetager alle fag undtagen matematik, som Johs underviser eleverne i. Trine er, som uddannet pædagog og lærer, perfekt til at give eleverne den faglige og sociale balast, som særligt skal til, når de små elever skal lære at gå i skole. Trine brænder for undervisning i indskolingen, og det kan mærkes at dette engagement gives videre til eleverne.

 

Klasselærer på mellemtrinnet og underviser i matematik Johs Rasch (jra@kmps.dk)

 

Johs springer i dette nye år ind som klasselærer for mellemtrinnet. Johs har erfaring med undervisning på dette niveau og vi glæder os til et spændende og lærerrigt samarbejde.

 

Klasselærer i udskolingen og underviser i dansk Sys Keller (sys@kmps.dk)

 

Ligeledes får gruppe 4 - udeskolingen også en ny klasselærer. Sys har erfaring med undervisning på dette niveau og vi glæder os til et spændende og lærerrigt samarbejde.

 

Lærervikar Andreas Blom Larsen (abl@kmps.dk)

Andreas er lærerstuderende med tysk, matematik og naturfag som hovedfag.

 

Lærer (fysik/kemi/matematik) Bjarne Sørensen:

Bjarne er pensioneret lærer og har matematik og fysik/kemi som liniefag. Bjarne har arbejdet på både HTX og EUC indtil efteråret 2017, hvor han gik på pension. Bjarne varetager pt fysik/kemi/naturfag i gr. 4.

 

SFO-medabejder Tove Nielsen (tni@kmps.dk)

Tove Nielsen er sfo-medarbejder primært om eftermiddagen.

 

Støttepædagog Karina Viljoen (kvi@kmps.dk)

Karina er uddannet pædagog og har flere års erfaring med arbejde med børn med særlige behov. Karina varetager støttefunktion og hjælper af og til til i SFOen.

 

Støttelærer og vikar Mathias Ringstrøm Larsen:

Støttelærer samt SFO-medhjælper.

 

Støttelærer og vikar Signe Birket Schmidt (sbs@kmps.dk)

Er lærerstuderende og fungerer som vikar og støtte i flere grupper.

 

Rengøring (nst@kmps.dk)

Vores rengøringsassistent hedder Natalia Styn.

 

Pedel Tommy Lund Rasmussen (tlr@kmps.dk)

Tommy har været vores pedel siden april 2018. Tommy er oprindelig uddannet slagter og han er en 1000-kunstner. Han har arbejdet på Rohavegård og har mange års erfaring som pædagogmedarbejder.

 

 

PERSONALE