Personale

Konstitueret skoleleder Ulla Madsen (uma@kmps.dk)

Ulla Madsen, 46 år og uddannet folkeskolelærer. Oprindeligt fra Hirtshals, men flyttede til København i 1994 og har de sidste 17 år arbejdet indenfor specialskoleområdet.

"Jeg flyttede i sommeren 2017 til Menstrup tæt på Karrebæksminde. Jeg "faldt" over denne skønne lille skole og min søn startede på skolen i aug. 2017. Siden har jeg arbejdet som støtte- og sproglærer på Karrebæksminde Privatskole. Fra start oktober 2018 har jeg fungeret som konstitueret skoleleder på KMPS.

Jeg har påtaget mig, at samle personalet om fokus på faglighed, herunder evalueringsmetoder af fagligheden hos eleverne. Desuden vil jeg, i den periode jeg skal fungere som konstitueret leder, forsøge at optimere og benytte de støttepersoner, som er tilknyttet elever og grupper bedst muligt. Dette har jeg god erfaring med fra tidligere."

 

Skolesekretær Thea Daugbjerg (sekr@kmps.dk)

Thea er skolens sekretær og som oftest hende, du bliver budt velkommen af i telefonen. Thea er uddannet akademi- økonom i eksport og marketing, og advokatsekretær med speciale i ejendomsadministration, med ca. 20 års erfaring inden for kontorfaget og 9 år i et advokatfirma:

 

"Jeg har været så heldig, at være med til at skabe denne skole, blandt inspirerende mennesker, som ligesom jeg selv brænder for det. Det er mit store ønske, at vores elever får eller beholder deres lyst til at lære hele vejen igennem skoletiden, så de klarer sig godt fagligt og socialt i deres voksenliv. Det er vigtigt for mig, at eleverne føler sig hørt og respekteret".

 

Børnehaveklasseleder i Gruppe 1 Lonny O'Reilly - Pedersen (lop@kmps.dk)

 

I Gruppe 1 vil børnene blive mødt af vores engagerede børnehaveklasseleder Lonny. Hun elsker at gøre en forskel i børns liv. Vi kan garantere en tryg start på skolelivet for alle vores kommende helt nye skolebørn :

 

"Mit navn er Lonny O’Reilly - Pedersen, jeg er 42 år og blev uddannet som pædagog i 2007.

Jeg er gift og mor til to piger og 1 dreng.. Jeg er selv opvokset i Næstved, men har boet i København hele mit voksenliv. Jeg har nu købt hus i Karrebæksminde og er flyttet hertil med min familie. Jeg har i mit virke som pædagog altid været optaget af at gøre en forskel i børns liv. Jeg engagerer mig igennem nærvær, omsorg og en anerkendende tilgang til børn, kollegaer og mine opgaver. Jeg arbejder med fokus på tryghed, fælleskab, fordybelse, leg og rummelighed som grundsten i det fundament, som skoletiden skal bæres af. Når fundamentet er lagt er der åbnet for en skoletid præget af lyst, glæde og positive forventninger".

 

Lonny er desværre pt sygemeldt- i Lonnys fravær tager vores erfarne pædagog Lone over og varetager undervisningen i gruppe 1.

 

Klasselærer i Gruppe 2 Trine Carøe (tca@kmps.dk)

 

Trine Carøe gruppelærer i gr. 2. Trine varetager alle fag i gruppe 2. Trine er både uddannet pædagog og lærer og brænder for undervisning i indskolingen.

 

Klasselærer i Gruppe 3 og matematiklærer Helle Ancker (haa@kmps.dk)

Helle er uddannet lærer og har mange års erfaring som matematiklærer. Helle er desuden vant med udeskole og friluftsliv. Helle varetager klasselærerfunktionen i gruppe 3, og underviser også i matematik i gruppe 4.

 

Klasselærer i gruppe 4 varetages pt af Karen Andersen;

Karen er uddannet lærer og har sidste år fungeret som gruppelærer for gruppe 2. I dette skoleår er Karen ansat som min. frem til jul og varetager dansk-undervisning i gruppe 3 og 4.

 

 

 

 

 

 

 

Rengøring (nst@kmps.dk)

Vores rengøringsassistent hedder Natalia Styn.

 

 

 

Pedel Tommy Lund Rasmussen (tlr@kmps.dk)

Tommy har været vores pedel siden april 2018. Tommy er oprindelig uddannet slagter og han er en 1000-kunstner. Han har arbejdet på Rohavegård og har mange års erfaring som pædagogmedarbejder.

 

 

 

SFO pædagog og støttepædagog Lone Grieger (lgr@kmps.dk)

 

Lone er uddannet pædagog og har mange års erfaring bl.a. som pædagog i skolefritidsordning. Lone er ansvarlig for SFO-en. Lone kender alt til Udeskoleprincipperne og er selv et friluftsmenneske. Lone varetager pt. primært 0. kl.

 

SFO-medabejder Tove Nielsen (tni@kmps.dk)

Tove Nielsen er sfo-medarbejder primært om eftermiddagen.

 

Støttepædagog Karina Viljoen (kvi@kmps.dk)

Karina er uddannet pædagog og har flere års erfaring med arbejde med børn med særlige behov. Karina varetager støttefunktion og hjælper af og til til i SFOen.

 

Støttelærer og vikar Mathias Ringstrøm Larsen:

Støttelærer samt SFO-medhjælper.

 

Støttelærer og vikar Signe Birket Schmidt:

Er lærerstuderende og fungerer som vikar og støtte i flere grupper.

 

Lærervikar Andreas Blom Larsen:

Andreas er lærerstuderende med tysk, matematik og naturfag som hovedfag.

 

Lærer (fysik/kemi/matematik) Bjarne Sørensen:

Bjarne er pensioneret lærer og har matematik og fysik/kemi som liniefag. Bjarne har arbejdet på både HTX og EUC indtil efteråret 2017, hvor han gik på pension. Bjarne varetager pt fysik/kemi/naturfag i gr. 4.

 

 

 

 

PERSONALE