Om skolen

Vi er en del af byen

Skolen er beliggende i den gamle landsbyskole-bygning i Karrebæk, som nabo til kirken og møllen.

Til skolebygningen hører en stor dejlig grund, som afgrænses af en masse gamle smukke træer og mod nord af "Karrebækken", som har lagt navn til byen.

 

Karrebæksminde er et fantastisk område også for børnefamilier med strand, skov og fjord ved døren og alligevel ikke langt fra Næstved.

Vi har masser af aktiviteter for børn og unge bl.a. en velfungerende idrætsforening m.m..

 

Karrebæksminde Privatskole vil være et naturligt samlingspunkt for lokalsamfundet.

Der vill være plads til lokale aktiviteter, samlinger og arrangementer.

 

 

HVEM ER VI?

 

Karrebæksminde Privatskole startede op i august 2016 med 60 elever fra 0. til 7. klasse. I skoleåret 2017 opstartes 8. klasse.

 

Vi stiler mod 20-24 elever pr. klasse. De første år vil der være sammenlægning af flere klassetrin.

 

 

Hvordan er det hele startet

Skolen blev opstartet af en initiativgruppe, som består af lokale beboere i Karrebæksminde og omegn, de fleste med skolesøgende børn. Grundet omstrukturering i Næstved kommune har vores lokale folkeskole i flere omgange været lukningstruet og i 2011 blev overbygningen flyttet til Næstved. Siden da har skolen flere gange været i spil ved mulige lukningsscenarier af kommunens skoler. Dette har unægteligt været medvirkende til at især børnefamilier har tøvet med at bosætte sig i Karrebæksminde og omegn og deraf faldende børnetal.

 

Arbejdet med privatskolen udsprang med ønsket om at styrke Karrebæksminde og omegns position, som en attraktivt bosted for alle aldre herunder også allerede bosiddende og kommende børnefamilier. Med sikringen af en blivende skole med nærhed og høj faglighed i området vil børnefamiler igen søge mod vores skønne lokalsamfund.