Bestyrelse

BESTYRELSE (adm@kmps.dk)

Louise Schou Thygesen

Bestyrelsesformand

Karrebækstræde 10

4736 Karrebæksminde

ls@kmps.dk

Pia Kjær

Kasserer

Marvedevej 23, Menstrup

4700 Næstved

Patrick Hoogenboom

Møllevænget 4

4700 Næstved

Karsten Wagner Bang

Næstformand

Solvangsvej 40

4700 Næstved

Ulla Hallum Bouert

Fjordbakken 34

Dyves Bro

4700 Næstved

 

Rikke

 

Casper Elin

 

Katrine Essendrop

Suppleant

Mikkelhøj 65

4736 Karrebæksminde

 

PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN

Bestyrelsesformand Louise Schou Thygesen

 

Mor til Athene gruppe 1 og Elias i gruppe 2 og to mindre børn, Olander og Illinora, som starter på skolen i hhv. 2018 og 2021.

 

"Jeg har været med i Bestyrelsen og skolens tilblivelse fra "den spæde start". Jeg brænder for at skabe og udvikle en skole med barnet i fokus. Hvor undervisningen tilpasses den enkeltes niveau og alle derved højnes lige udfra hvert enkelt barns kompetencer. Jeg vil arbejde for at skabe en god faglig lille skole med trivsel som omdrejningspunktet".

 

 

Næstformand Karsten Wagner Bang

 

Karsten er næstformand i Bestyrelsen og far til to drenge i hhv. gruppe 1 og gruppe 3 :

 

"Mit navn er Karsten Wagner Bang, og jeg er næstformand i skolebestyrelsen. Jeg har deltaget i arbejdet omkring skolen siden sidste vinter, i første omgang i venneforeningen og efterfølgende i bestyrelsen. Vi bor i Næstved og har valgt at køre turen til Karrebæk hver dag, for at give vores børn en hverdag fyldt med nærvær, natur, undervisning målrettet de enkelte elever og sammenhold på tværs af alder. Vi sætter stor pris på vores lille skole. Det er fedt at se, hvordan skolen skabes - at være med til at skabe den, og som bonus har vi lært en masse nye engagerede mennesker at kende".

Bestyrelsesmedlem Pia Kjær

 

Pia er mor til Magnus i gruppe 3, og har været med som uundværlig støtte i Venneforeningen inden skolen åbnede, og er trådt ind i Bestyrelsen i starten af dette skoleår:

 

"Jeg brænder for at være med til at gøre en forskel. For at skabe og udvikle en lille skole, hvor fagligheden er høj og undervisningen tilpasses den enkeltes niveau, og hvor der er plads til alle. Jeg vil arbejde for at skabe en skole hvor børnene trives, og fagligheden er i top".

Bestyrelsesmedlem Patrick Hoogenboom

 

Patrick er far til Sebastian i gruppe 3 og Emilie i gruppe 2.

 

”Jeg kom med i bestyrelsen i august 2016, men hele familien har været involveret i skoleprojektet siden september 2015. I 2014 flyttede familien til Karrebæks skoledistrikt, og det lå mig og familien meget på sinde, at det ikke skulle være Næstved Kommunes beslutning, om der er en skole i området. Dette sikres med vores privatskole.

Til dagligt er jeg virksomhedsejer af en IT-virksomhed med 15 medarbejdere og ca. 80 kunder, og har desuden en del erfaring med bestyrelsesarbejde. Karrebæksminde Privatskole ligner meget den skole vores børn kommer fra, hvor der også blev tilbudt udeskole og differentieret undervisning, af nærværende og kompetente voksne – det giver efter min mening og erfaring trygge, dygtige og videnslystne børn”.

Bestyrelsesmedlem Ulla Hallum Bouert

 

Ulla er mor til Elias i gruppe 0 og Nikoline på 3 år.

 

"Jeg brænder for at skabe en skole med plads til alle, og muligheden for at udnytte den forskellighed der er blandt børn og voksne til noget positivt på en lille skole. Jeg vil arbejde for en høj faglighed med fokus på at fastholde lysten til at lære. Pladsen til alle børn skabes gennem differentieret undervisning tilpasset den enkelte elev gennem fastholdelse af den naturlige motivation til at lære".

 

 

Bestyrelsesmedlem (suppleant) Katrine Essendrop

 

Katrine er mor til Ida i gruppe 3 og Laura i gruppe 0.

 

"Jeg er uddannet sygeplejerske og arbejder på Næstved sygehus. Jeg er gift med Christian, og vi bor i Karrebæksminde, så jeg har lokal kendskab. Jeg er ofte på skolen i hverdagene med vores ældste datter Ida, som har brug for at jeg er med på ture og som støtte i undervisningen. Jeg syntes derfor at jeg har et indblik i noget af hverdagen på skolen, hvilket jeg ser som en fordel i bestyrelsesarbejdet. Jeg vil gerne være med til at sikre en fornuftig videre udvikling af skolen".

Referater generalforsamlinger

2016 2017

 

Referater Bestyrelsesmøder

 

2018

 

 

14. august 2018

29. maj 2018

3. april 2018

6. marts 2018

16. januar 2018

2017

 

3. januar 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. februar 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. marts 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. april 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. juni 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. august 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. september 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. oktober 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. november 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. december 2017

 

2016

 

18. august 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. august 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. september 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. september 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. oktober 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. november 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. december 2016

 

6. februar 2018

2. maj 2017