Bestyrelse

BESTYRELSE (adm@kmps.dk)

Louise Schou Thygesen

Bestyrelsesformand

Karrebækstræde 10

4736 Karrebæksminde

ls@kmps.dk

Karsten Wagner Bang

Næstformand

Solvangsvej 40

4700 Næstved

Pia Kjær

Marvedevej 23, Menstrup

4700 Næstved

Jesper Frederiksen

Karrebækstræde 6B

4736 Karrebæksminde

Klavs René Andersen

Menstrupvej 14, Menstrup

4700 Næstved

Patrick Hoogenboom

Møllevænget 4

4700 Næstved

Niels Nygaard

Pilegårdsvej 10

4700 Næstved

PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN

Bestyrelsesformand Louise Schou Thygesen

 

Mor til Athene 0. Klasse. (Gruppe 1) og Elias 1. Klasse (Gruppe 2) og to mindre børn, Olander og Illinora, som starter på skolen i hhv. 2018 og 2021.

 

"Jeg har været med i Bestyrelsen og skolens tilblivelse fra "den spæde start". Jeg brænder for at skabe og udvikle en skole med barnet i fokus. Hvor undervisningen tilpasses den enkeltes niveau og alle derved højnes lige udfra hvert enkelt barns kompetencer. Jeg vil arbejde for at skabe en god faglig lille skole med trivsel som omdrejningspunktet".

 

 

Næstformand Karsten Wagner Bang

 

Karsten er næstformand i Bestyrelsen og far til to drenge - i hhv. Gruppe 1 og Gruppe 3 :

 

"Mit navn er Karsten Wagner Bang, og jeg er næstformand i skolebestyrelsen. Jeg har deltaget i arbejdet omkring skolen siden sidste vinter, i første omgang i venneforeningen og efterfølgende i bestyrelsen. Vi bor i Næstved og har valgt at køre turen til Karrebæk hver dag, for at give vores børn en hverdag fyldt med nærvær, natur, undervisning målrettet de enkelte elever og sammenhold på tværs af alder. Vi sætter stor pris på vores lille skole. Det er fedt at se, hvordan skolen skabes - at være med til at skabe den, og som bonus har vi lært en masse nye engagerede mennesker at kende".

Bestyrelsesmedlem Pia Kjær

 

Pia er mor til Magnus i 4. klasse (gruppe 3), og har været med som uundværlig støtte i Venneforeningen inden skolen åbnede, og er trådt ind i Bestyrelsen i starten af dette skoleår:

 

"Jeg brænder for at være med til at gøre en forskel. For at skabe og udvikle en lille skole, hvor fagligheden er høj og undervisningen tilpasses den enkeltes niveau, og hvor der er plads til alle. Jeg vil arbejde for at skabe en skole hvor børnene trives, og fagligheden er i top".

Bestyrelsesmedlem Jesper Sorgenfri Frederiksen

 

Jesper har været med fra starten i Venneforeningen, og er siden tiltrådt i Bestyrelsen. Desuden er han far til Jonas i Gruppe 1:

"Drømmen om Karrebæksminde Privatskole begyndte for knapt to år siden, og hele familien har siden været involveret. Jeg startede op i skolens venneforening, men er nu også bestyrelsesmedlem.

Grunden til jeg er med i bestyrelsen er, at jeg synes det er vigtigt med en lille nærværende skole i vores lokalområde. Et sted, hvor der er tid til børnene kan fordybe sig og blive mødt, der hvor de er af anerkendende voksne. Jeg glæder mig over at vores store arbejde sprudler hver dag, og ser frem til skolen spirer og gror i fremtiden".

Bestyrelsesmedlem Patrick Hoogenboom

 

Patrick er far til Sebastian i gruppe 3 og Emilie i gruppe 2.

 

”Jeg kom med i bestyrelsen i august 2016, men hele familien har været involveret i skoleprojektet siden september 2015. I 2014 flyttede familien til Karrebæks skoledistrikt, og det lå mig og familien meget på sinde, at det ikke skulle være Næstved Kommunes beslutning, om der er en skole i området. Dette sikres med vores privatskole.

Til dagligt er jeg virksomhedsejer af en IT-virksomhed med 15 medarbejdere og ca. 80 kunder, og har desuden en del erfaring med bestyrelsesarbejde. Karrebæksminde Privatskole ligner meget den skole vores børn kommer fra, hvor der også blev tilbudt udeskole og differentieret undervisning, af nærværende og kompetente voksne – det giver efter min mening og erfaring trygge, dygtige og videnslystne børn”.

Referat af ordinær generalforsamling

 

30. September 2016

Nyt fra Bestyrelsen

31. maj 2017

Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere vores kommende skoleleder, Anne Katrine Blond, som tiltræder stillingen 1. August 2017. Vores nuværende skoleleder Børge har valgt at gå på pension, men vil forsat være tilknyttet skolen som konsulent.

Katrine kommer fra en stilling som udeskolevejleder i Skole og Klub i Roskilde Kommune, men mange kender hende også fra Fjordhuset i Karrebæksminde. Begge steder har hun arbejdet indgående med, hvordan udeskole kan bidrage til at opnå bedre trivsel og solide faglige kompetencer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Hun har en cand.scient. i biologi – formidling og flere vejlederuddannelser på CV'et. Hun har stor erfaring med undervisning og facilitering i eksterne læringsmiljøer, faglig ledelse og kulturskabelse, både i børne- og voksenfællesskaber.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katrine er visionær, dedikeret og omsorgsfuld. Hun er bevidst om, at det forpligtende fællesskab, det konstruktive samarbejde mellem personale, bestyrelse, forældre og lokalsamfund, er en forudsætning for den fordrende skoledag med gode minder og gode venner.

Katrine er opvokset i Karrebæksminde, og kender derfor området som sin egen bukselomme. Hun bor nu med sin mand og to børn i Sorø.

Vi er sikre på, at Karrebæksminde Privatskole får en både resultat- og procesorienteret, kompetent og engageret leder, der kan være med til at udvikle skolen til en af Danmarks førende udeskoler.

Hjerteligt velkommen til Karrebæksminde Privatskole.

 

Referater fra Bestyrelsesmøder

 

18. august 2016 28. august 2016 6. september 2016 28. september 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. oktober 2016 2. november 2016 6. december 2016 3. januar 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. februar 2017 7. marts 2017 4. april 2017 6. juni 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. august 2017