Vision år 2020

VISION ÅR 2020

 

Det er Karrebæksminde Privatskoles vision at skolen i år 2020 er:

 

  • Kendt og anerkendt som en af de førende udeskoler i Danmark, med en dokumenteret, vidensbaseret pædagogisk praksis, der løbende evalueres og udvikles. Vi er en foregangsvirksomhed, der deler viden med andre udeskoler i Danmark og deltager i forskningsprojekter.

 

  • Et naturligt aktivt element i lokalsamfundet, der medvirker til at fremme sociale aktiviteter og binde lokalsamfundet sammen.

 

  • En virksomhed, hvor de fysiske rammer understøtter visionerne og udvikles løbende med hensyntagen til lokale forhold.

 

  • En lille skole med store ambitioner med et spor fra 0. til 9. klasse, hvor de enkelte afdelinger; Skole og SFO, i tæt samarbejde understøtter eleverne og skolens udvikling, og hvor alle interessenter aktivt understøtter visionen, tager medansvar for fællesskabet og understøtter skolens værdier.