Tryghed og nærvær

TRYGHED OG NÆRVÆR

 

På Karrebæksminde Privatskole skal alle børn opleve tryghed og nærvær. Det giver mod til at tage imod nye udfordringer og giver overskud til at koncentrere sig og lære. Børn skal ses og høres af nærværende voksne for at trives.

 

•Vi har nultolerance i forhold til mobning. Konflikter løses hurtigt i samarbejde med forældre. Klasserne vil forbyggende arbejde med fire vigtige værdier: Tolerance, respekt, omsorg og mod i henhold til "Fri for mobberi".

 

•Der er plads til forskelligheder. Der tages hånd om både "de stille børn" og "de motorisk aktive". Børnene lærer indbyrdes at omgås og acceptere hinanden, og derved fjernes grundlaget for mobning.