Lyst til læring

LYST TIL LÆRING

 

Alle er vi født med en fantastisk lyst til at tilegne os viden. Børn har et kæmpe potentiale til at lære en masse ting, og derfor er det skolens vigtigste opgave at styrke denne lyst til læring. Børn elsker at blive klogere på sig selv og verden.

 

•Vi vil have høj faglighed, som kendetegner både de faglige og kreative fag

 

•Vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer vil bane vejen for trivsel og udvikling

 

•Undervisningen organiseres, så den enkelte elev udfordres og stimuleres. De, som har nemt ved at tilegne sig viden udfordres med opgaver tilrettet dem, og de som bruger længere tid på indlæring hjælpes og undervises ud fra, hvor de er.

 

•Der vil bliver arbejdet på tværs af grupper og fag, hvilket fremmer fællesskabet.

 

•Vores skema er fleksibelt, så der er plads til temauger, emnedage og ture ud af huset.

 

•Vi værdsætter leg, fantasi og kreativitet. Med det vil vi give børnene fælles oplevelser, styrke deres kreativitet og personlige udvikling.