Fællesskab

FÆLLESSKAB

Vi lægger vægt på et trygt og anerkendende fællesskab på tværs af alder, køn, interesser og hold. Et fællesskab, hvor man bliver respekteret for den man er.

 

•Børnene får mulighed for at indgå i fællesskaber, hvor der er plads til den enkelte og til forskelligheder.

 

•Vi er fordomsfrie og favner bredt.

 

•Fælles aktiviteter, temauger, ture, morgensamling øger fællesskabsfølelsen.

 

•Fællesskabet giver eleverne mulighed for at spejle sig selv, blive anerkendt, blive inspireret og udfordret.