Events

KOMMENDE EVENTS

INFORMATIONSMØDE SKOLESTART 2018/2019 TIRSDAG 5. DECEMBER 2017 KL. 16.00-17.30

 

Kære forældre til skolestartende børn 2018.

 

Det vil glæde os at se jer til orienteringsmøde vedr. skolestart og skolegang på Karrebæksminde Privatskole:

 

Orienteringsmøde om skolestart 2018 på KMPS Tirsdag den 5. december 2017 kl. 16.00 – 17.30

 

I løbet af eftermiddagen vil I blive præsenteret for skolens visioner og virke, årets gang, optagelsesprocedurer og brobygningsinitiativer. I vil komme til at møde både børnehaveklasselederen, en indskolingslærer og en pædagog fra sfo’en. Vi vil fortælle om, hvordan vi både i skole- og sfo-delen arbejder med motivation, mod og en glædelig, rolig dagligdag med fokus på læring, trivsel og fællesskab. Vi vil selvfølgelig også meget gerne vise jer rundt og give jer lejlighed til at stille alle de spørgsmål, I måtte have. Kort fortalt vil vi gerne både vise og fortælle jer om, hvad det er for en skole, jeres barn vil komme til at møde hos os.

 

De næste måneder forløber således ift. skolestart 2018:

 

November og december: Opskrivning på venteliste

Januar: Overlevering fra dagtilbud, individuelle samtaler og indskrivninG

Februar og marts: Skolebesøg og brobygningstilbud

April, maj, juni (og juli): Heltids-sfo og i juni opfølgende samtaler om skoleparathed og trivsel

August: Skolestart

At starte i skole er en milepæl i barnets liv. Den trygge atmosfære, det positive læringsmøde og et godt skole-hjem-samarbejde fra starten er afgørende. Det forpligtende fællesskab er derfor et særligt omdrejningspunkt både i voksen- og børnehøjde på Karrebæksminde Privatskole. Og derfor handler skole- og sfo-hverdagen også om at udvikle børnenes fælles værdier og et stærkt socialt liv, samtidig med at den faglige læring foregår.

 

I kan læse mere om Karrebæksminde Privatskole på www.karrebaeksminde-privatskole.dk.

 

Vi glæder os til at møde jer!

 

Tilmelding til orienteringsmødet bedes givet senest fredag den 1. december 2017 til skolens kontor på 48446426 eller på sekr@kmps.dk (påfør gerne jeres barns navn og evt. optagelsessår).

 

Bedste hilsner,

Anne Katrine Blond

Skoleleder

 

ARBEJDSDAGE (obligatoriske):

 

Første lørdag efter påske og sidste lørdag i august hvert år er faste arbejdsdage på skolen. Forældre bedes derfor på forhånd reservere disse datoer. Det er obligatorisk at deltage en af dagene.

 

2018:

Lørdag den 7. april 2018 kl. 10.00-15.00

Lørdag den 25. august 2018 kl. 10.00-15.00

 

Pedelgruppe:

Vi er nået langt - men der er altid noget der kan gøres. Hvis der er en handymand M/K gemt i dig/jer og skulle du/I have lyst til at tage arbejdshandskerne på, og bidrage med at hjælpe i det omfang det er muligt for dig/jer, så kontakt skolens ”pedelgruppe”, som består af forældre med forskellige kompetencer, der kan trækkes på i forskellig grad og når det passer jer. Planen er at lave én fast dag om måneden, hvor dem som har lyst, mødes på skolen og løser opgaver i et par timer.. Ved andre akutte opgaver vil det ligeledes være i "pedelgruppen", vi først spørger om hjælpen. Kunne du/I have lyst til at være en del af sådan en gruppe, så kan I henvende jer til Karsten Bang (karban@kmps.dk). I jeres henvendelse kan I skrive navn, mail og telefonnummer samt evt. hvilke kompetencer du /I kan byde ind med i ”pedelgruppen”