Events

KOMMENDE EVENTS

 

Den første skoledag 13. august 2018 blev fejret med manér, med musik fra husbandet, tale og fælles sang.

 

Samtidig blev der vist rundt i de nye dejlige gruppestuer - Nydningen, Udsigten og Samlingen, ligesom børnehaveklassen har fået et fantastisk dejligt rum i Storstuen.

 

Nedenfor ses et uddrag events igennem årets løb på KMPS:

 

11. nov. Infomøde for forældre til kommende førskolebørn

13. nov. Bestyrelsesmøde

12. nov. – 23. nov. Skole-hjem-samtaler

27. nov. Extraordinært forældrekredsmøde med valg af extra bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

30. nov. Juleklippe-hygge-dag med forældre/bedsteforældre kl. 08.10 – 11.30

 

06. dec. Lang udeskoledag for grp. 2, 3 og 4 til 16.20

11. dec. Bestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00

20. dec. Julegudstjeneste kl. 12.15. Alle har fri kl. 13.20.

21. dec. – 2. jan. Juleferie, skole og sfo lukket

 

03. jan. Første skoledag i 2019.

15. jan. Bestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00

16. jan. Fællesspisning kl. 17.00 – 19.00

21. jan. - 23. jan. Terminsprøver, 8. kl.

 

07. feb. Lang udeskoledag for grp. 2, 3 og 4 til 16.20

09. feb. – 17. feb. Vinterferie, sfo’en åben for tilmeldte sfo-børn

19. feb. Bestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00

 

07. mar. Lang udeskoledag for grp. 2, 3 og 4 til 16.20

12. mar. Bestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00

15. mar. Pædagogisk udviklingsdag, forældre står for undervisning og aktiviteter i skole og sfo

20. mar. Fællesspisning kl. 17.00 og forældremøde, fælles og i grupperne, kl. 18.30 – 20.30

 

04. apr. Lang udeskoledag for grp. 2, 3 og 4 til 16.20

09. apr. Bestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00

13. apr. - 22. apr. Påskeferie, skole og sfo lukket

27. apr. Arbejdsdag kl. 10 – 15 og åbent hus kl. 11 – 13

 

02. maj Lang udeskoledag for grp. 2, 3 og 4 til 16.20

06. maj – 16. maj Skole-hjem-samtaler

14. maj Bestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00

15. maj Fællesspisning kl. 17.00 – 19.00

17. maj St. Bededag, skole og sfo lukket

20. maj – 24. maj Erhvervspraktik

30. maj – 02. jun. Kr. Himmelfartsferie, skole og sfo lukket

 

05. jun. Grundlovsdag, skole og sfo lukket

06. jun. – 07. jun. Friluftsdøgn med overnatning for hele skolen, undervisning til 16.20 tors. og 14.20 fre.

08. jun. – 10. jun. Pinseferie, skole og sfo lukket

11. jun. Bestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00

28. jun. Sidste skoledag, alle har fri kl. 13.00, sfo’en åbner herefter

29. jun. – 11. aug. Sommerferie, sfo’en åben for tilmeldte børn i uge 27, 28 og 32

 

ARBEJDSDAGE (obligatoriske):

 

Første lørdag efter påske og sidste lørdag i august hvert år er faste arbejdsdage på skolen. Forældre bedes derfor på forhånd reservere disse datoer. Vi får altid lidt godt at spise på disse hyggelige dage. Det er obligatorisk at deltage én af dagene.

 

2018/2019:

Lørdag den 25. august 2018 kl. 10.00-15.00 (Åbent hus 13 - 15) - er afholdt

Lørdag den 27. april 2019 kl. 10.00 - 15.00

 

Pedelgruppe:

Vi er nået langt - men der er altid noget der kan gøres. Hvis der er en handymand M/K gemt i dig/jer og skulle du/I have lyst til at tage arbejdshandskerne på, og bidrage med at hjælpe i det omfang det er muligt for dig/jer, så kontakt skolens ”pedelgruppe”, som består af forældre med forskellige kompetencer, der kan trækkes på i forskellig grad og når det passer jer. Planen er at lave én fast dag om måneden, hvor dem som har lyst, mødes på skolen og løser opgaver i et par timer. Ved andre akutte opgaver vil det ligeledes være i "pedelgruppen", vi først spørger om hjælpen. Kunne du/I have lyst til at være en del af sådan en gruppe, så kan I henvende jer til Karsten Bang (karban@kmps.dk). I jeres henvendelse kan I skrive navn, mail og telefonnummer samt evt. hvilke kompetencer du /I kan byde ind med i ”pedelgruppen”