Optagelse og priser

OPTAGELSE OG PRISER

 

SKOLESTART AUGUST 2018

 

Der er ledige pladser for skolestart i skoleåret 2018/2019. Kontakt os for nærmere information, for et besøg inden skolestart og eventuel forsamtale på skolen med skoleleder og/eller lærere.

 

Opskrivning:

 

Opskrivningsblanket sendes udfyldt og underskrevet til:

Karrebæksminde Privatskole

Kirkebakken 8

4736 Karrebæksminde

Mrk: "Opskrivning til venteliste"

 

eller pr. e-mail info@kmps.dk

 

Samtidig indbetales opskrivningsgebyr (se blanket).

 

Når beløbet er synligt på vores konto og indmeldelsespapirerne er modtaget, vil I modtage en bekræftelsesmail.

 

Optagelse:

Skolen har prioriteret optag, hvilket betyder at elever optages ud fra følgende:

- Opskrivningstidspunkt

- Søskende har fortrinsret

- Ligelig fordeling af drenge/piger i klasserne

 

Opstart: Inden opstart inviteres hver enkelt elev sammen med sine forældre til en personlig samtale.

Formålet: At lære eleven at kende (styrker/svagheder), hvordan vi bedst hjælper eleven fra start og forventningsafstemning. Desuden løbende dialog om trivsel og faglighed.

 

For 0. klasse prioriteres desuden skoleudsatte børn, dvs. børn som er blevet i børnehaven et år mere og evt. omgængere først.

 

Skoleledelsen kan afvise optagelse af et barn, hvis det vurderes at barnets adfærd ikke kan varetages på skolen, og/eller hvis barnet vurderes at ville have bedre mulighed for udvikling under de forhold, som folkeskolen kan tilbyde, herunder de tilbud, som kommunen yder til folkeskoler og som ikke ydes til privatskoler.

 

Udmeldelse:

Udmeldelse af skole: Løbende måned + 3 måneder.

Udmeldelse af SFO: Løbende måned + 3 måneder

 

Priser:

OBS: Priserne indeksreguleres hvert år pr. 1 januar.

 

Opskrivning:

Opskrivning pr. elev udgør kr. 500,- første år.

Følgende år opkræves kr. 200,- for at forblive på vente/opskrivningsliste. Beløbet opkræves pr. 1. september hvert år.

 

Forudbetaling:

Forudbetalingen udgør 3 måneders skolepenge og dækker de sidste 3 mdr.´s skolepenge - uanset om der opnås friplads eller ej. Idet forudbetaling ikke er et depositum, men en sikkerhed for betaling af de sidste 3 måneders skolepenge. Derfor kan forudbetalingen ikke refunderes i forbindelse med udmeldelse af eleven.

 

Skolepenge pr. 1. august 2018.

Pr. måned kr. 1.560,- i 12 måneder.

Søskenderabat: 2. barn 25%, 3. barn (eller flere) 50 %.

 

SFO betaling pr. 1. august 2018.

Pr. måned kr. 525,- i 12 måneder.

 

Madordning:

Pr. måned kr. 525,- i 11 måneder. Juli er betalingsfri. Madordningen er obligatorisk og med madordningen ønsker vi at sikre, at eleverne tilbydes varieret, sund mad baseret på lokale og så vidt muligt økologiske råvarer.

 

Førskole:

Prisen for den samlede heldagsskolepakke er 9.915,- kr. som betales ved førskolens opstart. Beløbet kan evt. ved særaftale betales over 4 rater á 2.478,75 kr. pr. rate - opkrævningen vil ved denne særaftale opkræves april, maj, juni og juli.

Prisen dækker heltidsskolefritidsordning, alm. sfo og madordning på alle skoledage.

Når forældre og skolen har aftalt opstart på skolen, vil i med augst betalingen modtage en opkræving for forudbetaling af 3 måneders skolepenge, skolepenge for august, madording og evt. sfo. Raterne for den kommende førskole 2019 bliver offentliggjort inden længe.

 

Ansøgning om friplads

Formål

Fripladstilskuddet er en elevsocial ydelse, som er med til at sikre forældre mulighed for at lade deres børn undervise i en fri grundskole gennem tilskud til nedbringelse af skolepenge.

 

Fordeling af fripladstilskud

Der findes to typer fripladstilskud:

 

1) TIlskud efter gældende regler fra fordelingssekretariatet - sekretatiatet udsender i august måned en samtykkeerklæring som skal underskrives af ansøger(ne). Skolen får derved tilladelse til at anmode Fordelingsekretariatet om tilskud.

 

2) Skolens eget fripladstilskud: Hvert år vil forældre til elever på Karrebæksminde Privatskoles have mulighed for at søge 50% nedsættelse af skolepengene. Det vil være husstandsindkomsten, som er afgørende for, hvem der modtager dette tilskud. Hvis man modtager tilskud fra skolen skal der søges fripladstilskud til skolepengene gennem Fordelingssekretariatet. Evt. tilskud for skolepengene tildeles til skolen som kompensation for fripladstilskuddet. I august måned skal skolen modtage dokumentation for at husstandsindkomsten ikke er ændret, for at kunne opretholde sin friplads.

 

Hvert år skal man genansøge om fripladstilskuddet. Elever som tidligere har fået halv friplads og hvor husstandsindkomsten ikke er øget, vil have førsteret. Kontakt skolens sekretær for nærmere information via telefon 48446426 eller pr. mail sekr@kmps.dk