Optagelse og priser

OPTAGELSE OG PRISER

 

SKOLESTART AUGUST 2018

 

Der er ledige pladser for skolestart i skoleåret 2018/2019. Kontakt os for nærmere information, for et besøg inden skolestart og eventuel forsamtale på skolen med skoleleder og/eller lærere.

 

Opskrivning:

 

Opskrivningsblanket sendes underskrevet til:

Louise Schou Thygesen

Karrebækstræde 10

4736 Karrebæksminde

Mrk: "Privatskole"

 

eller pr. e-mail info@karrebaeksminde-privatskole.dk

 

Samtidig indbetales opskrivningsgebyr (se blanket).

 

Når beløbet er synligt på vores konto og indmeldelsespapirerne er modtaget, vil I modtage en bekræftelsesmail.

 

Optagelse:

Skolen har prioriteret optag, hvilket betyder at elever optages ud fra følgende:

- Opskrivningstidspunkt

- Søskende har fortrinsret

- Ligelig fordeling af drenge/piger i klasserne

 

Opstart: Inden opstart inviteres hver enkelt elev sammen med sine forældre til en personlig samtale.

Formålet: At lære eleven at kende (styrker/svagheder), hvordan vi bedst hjælper eleven fra start og forventningsafstemning. Desuden løbende dialog om trivsel og faglighed.

 

For 0. klasse prioriteres desuden skoleudsatte børn og evt. omgængere først.

 

Skoleledelsen kan afvise optagelse af et barn, hvis det vurderes at barnets adfærd ikke kan varetages på skolen, og/eller hvis barnet vurderes at ville have bedre mulighed for udvikling under de forhold, som folkeskolen kan tilbyde, herunder de tilbud, som kommunen yder til folkeskoler og som ikke ydes til privatskoler.

 

Udmeldelse:

Udmeldelse af skole: Løbende måned + 3 måneder.

Udmeldelse af SFO: Løbende måned + 1 måned.

 

Priser: Taksterne for det kommende skoleår fastsættes af bestyrelsen i foråret, og vil blive annonceret her, så snart de er kendt.

 

Opskrivning:

Opskrivning pr. elev udgør kr. 500,- første år.

Følgende år opkræves kr. 200,- for at forblive på vente/opskrivningsliste. Beløbet opkræves pr. 1. september hvert år.

 

Forudbetaling:

Forudbetalingen udgør 3 måneders skolepenge og dækker de sidste 3 mdr.´s skolepenge - uanset om der opnås friplads eller ej. Idet forudbetaling ikke er et depositum, men en sikkerhed for betaling af de sidste 3 måneders skolepenge, kan forudbetalingen ikke refunderes i forbindelse med udmeldelse af eleven.

 

Skolepenge pr. 1. januar 2018.

Pr. måned kr. 1.260,- i 12 mdr.

Søskenderabat: 2. barn 25%, 3. barn (eller flere) 50 %.

 

Mad ordning:

Pr. måned kr. 525,- Madordningen er obligatorisk. Med madordningen ønsker vi at sikre, at eleverne tilbydes varieret, sund mad baseret på lokale og så vidt muligt økologiske råvarer.

 

Fripladstilskud:

Skolen yder 50 %-friplads tilskud til max. 5 % af skolens elever baseret ud fra husstandsindkomsten. Yderligere regler for ansøgning om dette tilskud fremgår af ansøgningsskema - se under punktet 'Ansøgning om friplads'.

 

Førskole:

Prisen for den samlede førskolepakke er 9.915,- kr., som betales over 4 rater á 2.478,75 kr. pr. rate. Prisen dækker heltidsskolefritidsordning, alm. sfo og madordning på alle skoledage.

 

Ansøgning om friplads

Formål

Fripladstilskuddet er en elevsocial ydelse, som er med til at sikre forældre mulighed for at lade deres børn undervise i en fri grundskole gennem tilskud til nedbringelse af skolepenge.

 

Fordeling af fripladstilskud

Der findes to typer fripladstilskud.

1) TIlskud efter gældende regler fra fordelingssekretariatet - forældre skal selv søge herom.

2) Skolens eget fripladstilskud: Hvert år vil max 10% af Karrebæksminde Privatskoles elever have mulighed for at søge en halv friplads. Det vil være husstands-indkomsten, som er afgørende for hvem som modtager dette tilskud.

 

Hvert år skal man genansøge om fripladstilskuddet. Elever som tidligere har fået halv friplads og hvor husstandsindkomsten ikke er øget, vil have førsteret. Kontakt skolens sekretær for nærmere information.