Praktisk Info

PRAKTISK INFO

 

Sygdom:

I tilfælde af sygdom eller andet fravær, bedes I give besked til gruppelæreren mail (se under personale) inden kl. 8:00 eller alternativt til skolens e-mail info@kmps.dk. Sekretæren vil i så fald give besked til elevens gruppelærer.

 

Fravær:

Skolens holdning er, at forældrene er dem, der kender elevernes samlede omstændigheder bedst. Vi har derfor tillid til, at forældrene som udgangspunkt kan vurdere om fritagelse fra skolen vil være fornuftigt for eleven.

Længere tids fravær i forbindelse med extraordinær ferieafholdelse mv skal aftales med gruppelærer.

 

Fravær fra skolen noteres som lovligt, såfremt skolen på forhånd, er blevet orienteret herom.

Udeblivelse vil blive noteret som ulovligt fravær og forældre kan blive kontaktet af klasselæreren herom.

 

Skoledagen:

Det varierer fra gruppe til gruppe, hvornår eleverne har fri. Undersøgelser viser, at karakter og dygtighed ikke øges af flere timer på skolebænken. Derfor har vi valgt, at børnene undervises intensivt i færre timer pr. dag, således at der også er plads til fri leg og fritidsaktiviteter. Fælles for alle grupper er mødetiden kl. 8.10.

Mødetider:

Gruppe 1 og 2 (0-3. klasse)

Hver dag fra 8.10-13.15

1. torsdag i måneden er lang udeskoledag/fordybelsesdagtil kl. 16.20 - undtagen august og januar.

 

Gruppe 3 (4-6. klasse)

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.10 -14.15

Onsdag 8.10-13.15

1. torsdag i måneden er lang udeskoledag/fordybelsesdag til kl. 16.20 - undtagen august og januar

 

 

Gruppe 4 (7-8. klasse)

Mandag-fredag kl. 8.10 -14.15

1. torsdag i måneden er lang udeskoledag/fordybelsesdag - undtagen august og januar