Forventninger

Forventninger til elev, forældre og lærere

 

-Skolens kultur bygger på levende fællesskaber forankret i ansvar for fælles opgaver, medbestemmelse, mangfoldighed, frihed til at ytre sig og pligten til at lytte til andre.

 

-Skolens dagligdag kendes på nærhed, gensidig respekt, rummelighed, venskab og ligeværd.

 

-Skolen møder forældrene i et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde om ansvaret for barnets undervisning og opdragelse.

 

-Skolens elever, medarbejdere og forældre er deltagere i skolens liv og udvikling.

 

- Alle (forældre, elever, medarbejdere) forventes at bidrage aktivt i at skabe og vedligeholde en god og attraktiv skole med et godt socialt liv.

- Eleverne skal gennem undervisningen inddrages i driften af skolen, således at de føler sig som en vigtig brik i skolens eksistens f.eks. ved at bidrage til at lave skolemad, vedligeholde fællesarealer, nytænkning i udvikling af skolen osv.

 

-Skolen kendes ved, at der er kort vej fra idé og problem til initiativ og handling.

 

Arbejdsdage (obligatoriske):

Første lørdag efter påske og sidste lørdag i august hvert år er faste arbejdsdage på skolen. Forældre bedes derfor på forhånd reservere disse datoer. Det er obligatorisk at deltage mindst en af dagene, og det forventes at forældre bidrager til arbejdsfællesskabet på skolen.

 

Kommende arbejdsdag i 2018/2019:

Sæt kryds i kalenderen allerede nu

 

Lørdag den 27. april 2019 - kl. 10.00 - 15.00

 

Pædagogiske dage:

Der planlægges med to pædagogiske dage pr. skoleår (hhv. forår og efterår), hvor forældrene varetager undervisning og pædagogisk arbejde i sfo´en.