Øvrigt

ØVRIGT

 

Sygdom:

I tilfælde af sygdom bedes I give besked inden kl. 8:00 til elevens gruppelærer (se personale) eller alternativt via mail info@kmps.dk. Sekretæren vil videregive beskeden til elevens gruppelærer.

 

Mobiltelefon:

Kan medbringes på eget ansvar. Hovedreglen er, at mobiltelefoner ikke må benyttes i skole- og SFO tid.

Telefonen skal derfor være slukket i skoletiden, og kan bruges, når eleven går hjem.

Kun efter særlig aftale med underviseren eller SFO-personalet, må telefonen benyttes.

 

Forsikring: Skolen opfordrer til at forældre/værger undersøger deres forsikringspolice og sikrer, at de har en ansvarsforsikring og evt. indbosforsikring

 

Transport:

Bussen kører fra Næstved station og passer med at eleven stille og roligt kan nå, at komme frem til skolen inden morgensamling.

Bussen kører fra Karrebæk Kirke hver hele og halve klokketime.

 

Vores skoletider er tilpasset disse bustider, således at ventetiden begge veje er minimal.

 

Andet:

Kommunen stiller følgende til rådighed ligesom på folkeskoler:

- PPR (pæd. psyk. rådgivning)

- Skoletandlæge - indkalder eleverne, selve transporten skal arrangeres af forældrene.

- Sundhedsplejerske

 

Buskort:

Såfremt I ønsker ”Skolekort” til bussen, kan skolens sekretær være behjælpelig med at ansøge et skolebuskort. Sekretæren skal have en samtykkeerklæring. Samtykket kan rekvireres hos sekretæren via mail sekr@kmps.dk.

 

Movia afregner overfor skolen – så I vil blive opkrævet af skolen.

Kortet sendes til skolen, hvor man kan afhente det.

 

Buskort priser: Som et eksempel er prisen for 2 zoner ca. kr. 1500 i 2018/2019. I kan undersøge priser mv. på Movias hjemmeside.