Øvrigt

ØVRIGT

 

Sygdom:

I tilfælde af sygdom bedes I give besked inden kl. 8:00 via mail info@kmps.dk eller via telefon 4844 6426 efter kl. 8:00. Sekretæren vil videregive beskeden til elevens klasselærer.

 

Mobiltelefon:

Kan medbringes på eget ansvar. Hovedreglen er, at mobiltelefoner ikke må benyttes i skole- og SFO tid.

Telefonen skal derfor være slukket i skoletiden, og kan bruges når eleven går hjem.

Kun efter særlig aftale med underviseren eller SFo-personalet, må telefonen benyttes.

 

Forsikring: Skolen opfordrer til at forældre/værger undersøger deres forsikringspolice og sikre at de har en indbosforsikring.

 

Transport:

Bussen kører fra Næstved kl. 07.45 og er i Karrebæk kl. 07.59.

Bussen kører fra Karrebæk kirke kl. 13.22 og kl. 13.52 (+ samme minuttider resten af eftermiddagen)

 

Vores skoletider er tilpasset disse bustider, således at ventetiden begge veje er minimal.

 

Andet:

Kommunen stiller følgende til rådighed ligesom på folkeskoler:

- PPR (pæd. psyk. rådgivning)

- Skoletandlæge - indkalder eleverne, selve transporten skal arrangeres af forældrene.

- Sundhedsplejerske

 

Buskort:

Såfremt I ønsker ”Skolekort” til bussen, kan skolens sekretær være behjælpelig med at ansøge et skolebuskort. Sekretæren skal have en samtykkeerklæring. Samtykket kan rekvireres hos sekretæren.

I bedes selv undersøge, hvor mange zoner jeres barn/børn skal bruge – det kan undersøges ved hjælp af www.rejseplanen.dk eller www.dinoffentligetransport.dk

Movia afregner overfor skolen – så I vil blive opkrævet af skolen.

 

 

Buskort priser: Som et ekspempel er prisen for 2 zoner ca. kr. 1500 i 2018/2019. I kan undersøge priser mv. på Movias hjemmeside.